Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

prow

 Prezes Agencji Rynku Rolnego

zawiadamia:

o przesunięciu terminu podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 5 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 1080).

06.02.2017 r.

Czytaj więcej...

Informacje z Oddziałów Terenowych