Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Jak już wcześniej informowaliśmy, od 2 lutego 2017 r., Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne nt. przyszłości wspólnej polityki rolnej. Na stronie internetowej Komisji został opublikowany kwestionariusz, skierowany do wszystkich osób i podmiotów, zainteresowanych WPR po roku 2020.

13.04.2017 r.

Czytaj więcej...

Informacje z Oddziałów Terenowych