Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/chiny/konkurs/art,4936,wspolpraca-polska-chiny-przygotowania-do-ogloszenia-pierwszego-konkursu.html), została umieszczona informacja o planowanym uruchomieniu konkursu na projekty badawczo – rozwojowe przy współpracy z podmiotami z Chińskiej Republiki Ludowej.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na przełomie lutego i marca 2017 roku.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być jednostki naukowe, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz składające się z nich konsorcja. Wymogiem niezbędnym do złożenia wniosku będzie udział w projekcie przynajmniej jednego partnera z Chińskiej Republiki Ludowej.

Składane projekty powinny swoją tematyką obejmować jeden z poniższych obszarów:

  1. Obszary związane z inżynierią i technologią, włączając w to inżynierię mechaniczną, technologie związane z oprzyrządowaniem, inżynierię energetyczną i elektrotechnikę, inżynierię górniczą, inżynierię metalurgii i technologie metalurgiczne.
  2. Energetyka i technologie energetyczne, włączając w to rozwój energii odnawialnej, wykorzystanie technologii czystego węgla i odnawialnych źródeł energii.
  3. Materiałoznawstwo z uwzględnieniem biomateriałów i nanomateriałów.
  4. Nauka o środowisku i technologie środowiskowe, włączając w to inżynierię ochrony środowiska, zarządzanie zasobami wodnymi, zapobieganie zanieczyszczeniu i wylesieniu.
  5. Inżynieria i technologia żywności, włączając w to technologie przetwórstwa i bezpieczeństwo żywności.
  6. Medycyna, włączając w to technologie medyczne oraz inżynierię medyczną – z uwzględnieniem biotechnologii medycznej, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych, medycyny personalizowanej, nowych sposobów leczenia.
  7. Teleinformatyka.
  8. Badania kosmosu.
  9. Bezzałogowe statki powietrzne (BSP).

Okres realizacji każdego projektu to maksymalnie 36 miesięcy, zaś budżet przeznaczony na dofinansowanie realizacji pojedynczego projektu wynosi aż 500 000 EUR.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone na stronie internetowej NCBR w dniu ogłoszenia konkursu.

Zachęcamy wszystkich producentów i przetwórców do bieżącego monitorowania strony internetowej NCBR oraz udziału w ww. konkursie.

Informacje z Oddziałów Terenowych