Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W dniu 16 marca br., w siedzibie ARR odbyły się rozmowy biznesowe w formule B2B między polskimi i algierskimi przedsiębiorcami branży rolno-spożywczej. Spotkanie otworzyło wystąpienie Pana Jarosława Ołowskiego, Zastępcy Prezesa ARR, poświęcone historycznym i gospodarczym relacjom łączącym Polskę z Algierią oraz potencjałowi i możliwościom eksportowym polskich produktów rolno-spożywczych.

Obecni na spotkaniu algierscy przedsiębiorcy – towarzyszący oficjalnej delegacji na czele z Ministrem Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa Algierii w Polsce – reprezentowali branżę mleczarską, sadowniczą, nasienną oraz maszyn rolniczych. Rozmowy biznesowe spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych kontrahentów strony polskiej, jak również firm, które mają już nawiązane relacje handlowe z Algierią i dążą do ich intensyfikacji. Była to również wyjątkowa okazja do zaprezentowania się firm, które wezmą udział w planowanej przez Agencję misji gospodarczej do Algierii w kwietniu br., przy okazji międzynarodowych targów rolno-spożywczych DJAZAGRO.

Warto zaznaczyć, że znakomita część algierskich przedsiębiorców wykazuje szczególne zainteresowanie nawiązaniem współpracy ze stroną polską w ramach partnerstw na rzecz rozwoju inwestycji w przemyśle produkcyjnym i przetwórczym rynku lokalnego.

Informacje z Oddziałów Terenowych