Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Prezes ARR Łukasz Hołubowski uczestniczył w dniu 10 kwietnia br. w spotkaniu w MRiRW z delegacją z Bangladeszu. Delegacja, której przewodniczył Minister ds. Żywności Ludowej Republiki Bangladeszu Qamrul Islam, rozpoczęła  kilkudniową wizytę w Polsce. Celem wizyty jest zapoznanie się z potencjałem polskiego sektora rolno-spożywczego, w szczególności sektora zbóż, w kontekście rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy dwoma krajami.

Rozmowy z delegacją Bangladeszu dotyczyły  przede wszystkim  możliwości handlu produktami rolno-spożywczymi. Omówiono również  kwestie funkcjonowania rynków rolnych, w szczególności rynku pszenicy w Polsce oraz rynku ryżu w Bangladeszu. Jednym z punktów spotkania w MRiRW było podpisanie   Listu intencyjnego w sprawie polsko-bangladeskiej współpracy w dziedzinie żywności. List ten jest wstępem do dalszych prac nad Memorandum o Porozumieniu, którego celem ma być w szczególności zapewnienie możliwości eksportu pewnych rodzajów polskich produktów rolno-spożywczych na rynek Bangladeszu.

Po zakończeniu rozmów delegacja Bangladeszu wraz z przedstawicielami kierownictwa ARR, przedstawicielami MRiRW oraz Kierownictwa ELEWRR Sp. z o.o. udała się z wizytą do oddziału ELEWARR w Nowych Proboszczewicach. Celem wizyty były rozmowy dotyczące planowanego zakupu pszenicy przez stronę bangladeską.

Informacje z Oddziałów Terenowych