Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Dzieci w wieku szkolnym będący podopiecznymi Ośrodka Socjoterapeutycznego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie spotkali się z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,  Elżbietą Bojanowską oraz Prezesem Agencji Rynku Rolnego, Łukaszem Hołubowskim. Spotkanie było okazją do wspólnego przygotowania wielkanocnych potraw oraz świętowania w radosnej atmosferze.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach warsztatów kulinarnych przez Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej.  Ich uczestnikami były dzieci w wieku od 6 do 17 lat będące podopiecznymi Ośrodka Socjoterapeutycznego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie oraz zaproszeni goście. Celem warsztatów było przygotowanie wspólnego posiłku, a następnie spożycie go w atmosferze świąt Wielkiej Nocy przy wspólnym stole.  Spotkanie miało na celu integrację uczestników działania i przybliżenie tradycji kulinarnych dotyczących Świąt Wielkanocnych. Było ono zrealizowane jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016 (finansowane z płatności realizowanych przez ARR na rzecz Caritas Polska).

Ośrodek systematycznie realizuje działania edukacyjne dla dzieci, a niektóre z tych działań finansowane są w ramach POPŻ (dostawy produktów do organizacji realizowane są przez Wykonawców wyłonionych w ramach przetargów organizowanych przez ARR). Podopieczni  regularnie otrzymują pomoc i opiekę, w  tym posiłki sporządzone z wykorzystaniem produktów pozyskanych przez organizację w ramach POPŻ.

Działania towarzyszące, jako forma wsparcia obok dystrybucji żywności, zostały wprowadzone w Europejskim Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w perspektywie finansowej 2014-2020 i stanowią dodatkowy instrument włączenia społecznego.

Informacje z Oddziałów Terenowych