Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Agencja Rynku Rolnego (ARR) informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych służących do wytwarzania:

  1. biokomponentów - w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biokomponenty, lub
  2. energii elektrycznej z biogazu rolniczego,

są zobowiązane do przekazania Prezesowi ARR informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r.

21.04.2017 r.

Czytaj więcej...

Informacje z Oddziałów Terenowych