Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W dn. 6 czerwca 2017 r. w ARR odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami japońskiej organizacji rządowej ALIC (Agriculture & Livestock Industries Corporation).

Spotkanie poświęcone było tematyce rynku cukru w perspektywie zniesienia z dn. 1 października 2017 r. systemu produkcyjnych kwot w tym sektorze.

Delegację powitał Zastępca Prezesa ARR Jarosław Ołowski, który przedstawił zakres działalności ARR oraz wprowadził w tematykę spotkania poprzez omówienie ogólnej sytuacji na polskim rynku cukru.

Podczas spotkania omówiono znaczenie sektora cukru w Polsce, zasady funkcjonowania obecnego systemu kwot produkcyjnych w sektorze cukru, zadania realizowane przez ARR w tym zakresie oraz przewidywane zmiany na rynku związane ze zniesieniem kwot produkcyjnych od roku gospodarczego 2017/2018. Zgodnie z przewidywaniami, po zniesieniu ograniczeń produkcyjnych rynek cukru stanie się mniej przewidywalny, ale za to bardziej konkurencyjny. Przewiduje się, że nastąpi wzrost produkcji cukru przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego naszego kraju. Jednocześnie, może mieć miejsce spadek ceny cukru, co może mieć wpływ na opłacalność produkcji cukru i uprawy buraków cukrowych. Polski rynek cukru w większym stopniu będzie zaopatrywany poprzez produkcję własną i spadnie znaczenie importu cukru. Na poziomie UE produkcja cukru może koncentrować się w bardziej konkurencyjnych regionach.

Obecne na spotkaniu Pani Yuko Maruyoshi i Pani Yuka Sasaki są pracownikami naukowymi ALIC zaangażowanymi w projekt badawczy dotyczący perspektywy podażowo-popytowej dla buraków cukrowych, cukru i etanolu oraz sytuacji cenowej po zakończeniu kwotowania produkcji cukru w UE.

Zastępca Prezesa ARR Jarosław Ołowski i delegacja z Japonii

Uczestnicy spotkania

Informacje z Oddziałów Terenowych