Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W dniu 29 czerwca 2017 r. w siedzibie Agencji Rynku Rolnego odbyło się spotkanie delegacji rolników z organizacji Iowa Farm Bureau z przedstawicielami ARR. Podczas spotkania omówione zostały zadania i funkcjonowanie Agencji Rynku Rolnego oraz charakterystyka polskiego sektora i eksportu rolno-spożywczego na tle światowym i unijnym. Goście byli zainteresowani różnymi aspektami systemu wsparcia sektora rolno-spożywczego i kierunkami rozwoju polskiego rolnictwa, a także perspektywami rozwoju współpracy z USA.  

Iowa Farm Bureau to największa organizacja rolnicza w stanie Iowa licząca ponad 88 000 gospodarstw. Ponad 97% gospodarstw w Iowa to gospodarstwa rodzinne uprawiające głównie kukurydzę i soję. W produkcji owoców na jednego mieszkańca stan Iowa zajmuje drugie miejsce na rynku rolnym w USA. 

Informacje z Oddziałów Terenowych