Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej (UE) 2017/1462[1] z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „REDcert” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

(1 Dz.U. L 208 z 11.8.2017)

11.08.2017 r.