Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Mechanizm „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” funkcjonuje w oparciu o następujące rozporządzenia:

- dla programów zaakceptowanych przez Komisję Europejską do 30 listopada 2015 roku; oraz

- dla programów zaakceptowanych przez Komisję Europejską od 1 grudnia 2015 roku.