Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

APLIKACJA ELF

dostępna jest pod adresem https://elf.arr.gov.pl/

 

Aplikacja ELF służy do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

Aplikacja ELF została wyposażona w szereg sprawdzeń i podpowiedzi, które umożliwiają proste i szybkie wypełnienie obu formularzy, a następnie ich wydrukowanie.

ARR przypomina, że po wydrukowaniu powyższych dokumentów, należy je czytelnie podpisać i przesłać wraz z dokumentem potwierdzającym nabycie materiału siewnego (oryginałem lub kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione) przesyłką listowną lub złożyć osobiście we właściwym OT ARR.

 

Aplikację ELF należy obsługiwać zgodnie z instrukcją obsługi:

  • Instrukcja użytkownika
  • Instrukcja wypełniania wniosku

Wymagania systemowe:

  • Przeglądarka: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej lub Firefox w wersji 7 i wyższej;
  • Oprogramowanie: Adobe Acrobat Reader w wersji 9 i wyższej.

 

Problemy techniczne związane z działaniem systemu ELF należy zgłaszać pod nr telefonu: (22) 376 71 00.

***