Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Realizacja działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

Na realizację działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji przeznaczona została kwota około 34,4 mln EUR.

Do połowy listopada 2010 r. zawarto 1583 umowy na kwotę 115,2 mln PLN, tj. około 28,6 mln EUR, co stanowi 83,14 % wszystkich środków przeznaczonych na realizację działań tego Programu.

18.11.2010 r.

 

 


Program informacyjny wołowiny w standardzie jakości QMP

Informacja o rozpoczęciu przez PZPBM wyboru organizacji wdrażającej kampanię informacyjną dot. wołowiny produkowanej w standardzie jakości QMP

W dniu 25.10.2010 r. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego ogłosiło postępowanie mające na celu wybór organizacji wdrażającej trzyletnią kampanię informacyjną dot. wołowiny produkowanej w standardzie jakości QMP, która realizowana będzie na rynku polskim i hiszpańskim.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej PZPBM: www.pzpbm.pl

 

26.10.2010 r.

 


Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 w ramach programu „Owoce w szkole”

Agencja Rynku Rolnego, na podstawie § 10 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”
w roku szkolnym 2010/2011 informuje, że w I semestrze roku szkolnego 2010/2011, dzieci będą otrzymywały - przez okres 10 wybranych tygodni - łącznie 30 porcji owoców i warzyw, tj. 3 razy w tygodniu.

14.10.2010 r.

 

 


Polsko – białoruskie seminarium poświęcone wnioskom z wprowadzenia Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu, Grodno, 7-8 października 2010

W dniach 7-8 października br. w Grodnie na Białorusi odbyło się polsko – białoruskie seminarium poświęcone wnioskom wynikającym z wejścia w życie Unii Celnej Białoruś – Kazachstan – Rosja i jej nowego Kodeksu Celnego oraz ich wpływowi na współpracę gospodarczą białoruskich i polskich przedsiębiorców współorganizowane przez Agencję Rynku Rolnego.

Informacja dot. Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu

 

13.10.2010 r.

 

 


5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU

Informacja o ogłoszeniu przez KUPS konkursu na wybór organizacji wdrażającej kampanię promocyjno-informacyjną dot. warzyw, owoców oraz soków

W dniu 1.10.2010 r. Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków” ogłosiło postępowanie mające na celu wybór organizacji wdrażającej trzyletnią kampanię promocyjno - informacyjną dot. warzyw, owoców oraz soków pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, która realizowana będzie na rynku polskim i rumuńskim.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej KUPS: www.kups.org.pl

01.10.2010 r.

 


Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisem §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.U. Nr 113, poz. 945) wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie będzie można składać w oddziałach terenowych Agencji w terminie od 15 stycznia 2011 r.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie dopłaty złożone przed 15 stycznia 2011 r. zostaną rozpatrzone odmownie ...

30.09.2010 r.

 

 


Informacja o ogłoszeniu przez PSPO przetargu na wybór organizacji wdrażającej kampanię promocyjno-informacyjną dot. oleju rzepakowego

W dniu 30.08.2010 r. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju ogłosiło postępowanie mające na celu wybór organizacji wdrażającej kampanię promocyjno – informacyjną dot. oleju rzepakowego pt. „Pokochaj olej rzepakowy”.

Szczegóły zamówienia dostępne są na stronie internetowej PSPO www.pspo.com.pl.31.08.2010 r.Uwaga rolnicy poszkodowani przez powódź, obsunięcia ziemi i huragany!

Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotował „Informację o dostępnych instrumentach wsparcia dla rolników poszkodowanych przez powódź, obsunięcia ziemi i huragany”.

W wyżej wymienionym dokumencie przedstawione zostały dostępne formy wsparcia dla rolników poszkodowanych przez powódź i jej następstwa, które miały miejsce w Polsce ...

17.08.2010 r.
Międzynarodowa wystawa „InterFish”, Moskwa, 26-29 października 2010

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26-29 października 2010 r. odbędzie się w Moskwie międzynarodowa wystawa produkcji rybnej „InterFish”...

02.08.2010 r.

 

 


Informacja o terminie składania propozycji programów promocyjnych i/lub informacyjnych

Agencja Rynku Rolnego zaprasza organizacje branżowe lub międzybranżowe do składania propozycji programów promocyjnych i/lub informacyjnych skierowanych na rynek wewnętrzny UE.


Ostateczny termin składania propozycji programów upływa 30 listopada 2010 roku, o godz. 16.00 ...

27.07.2010 r.

Informacje z Oddziałów Terenowych