Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Na okres od 1 stycznia 2016 r.do wyczerpania środków finansowych przyznanych przez Komisję Zarządzającą FPM na dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach.

Zgodnie z pkt 13 lit e) „Trybu udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach” Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazywania do OT ARR (właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy) w terminie 5 dni przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego - informacji zawierającej ilość mleka i przetworów mlecznych, jaka jest planowana do dostarczenia do przedszkoli/gimnazjów w danym okresie rozliczeniowym.

 

Pobierz:

 

 

Formularz Afp_P3_f1 w wersji edytowalnej działa poprawnie w trybie edycji
tylko w programie MS Word w wersji 2003 i wersjach wyższych