Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY UCZESTNICZĄCY W MECHANIZMIE

DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY!

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/85 z dnia 25 stycznia 2016 r., składanie wniosków o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny zostaje zawieszone na okres od dnia 27 stycznia 2016 r. do dnia 2 lutego 2016 r.

Wnioski o zawarcie umów złożone w tym okresie nie będą przyjmowane.

 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/132 z dnia 1 lutego 2016 r. uchyliło z dniem 3 lutego 2016 r. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat, co oznacza, że mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny został z tym dniem zamknięty.

www RWK (UE) 2016/85 z dnia 25 stycznia 2016 r. zawieszające składanie wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2334

www RWK (UE) 2016/132 z dnia 1 lutego 2016 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2334

 

Pobierz:

pdf Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny - 2016 (.pdf)

 

 

pdf Załącznik nr 1 - Wykaz produktów i stawek dopłat (.pdf)

pdf Załącznik nr 2 - Wniosek o zawarcie umowy na dopłaty (.pdf)

doc Załącznik nr 2 - Wniosek o zawarcie umowy na dopłaty (wersja edytowalna) (.doc)

pdf Załącznik nr 3 - Umowa na dopłaty (.pdf)

doc Załącznik nr 3 - Umowa na dopłaty (wersja edytowalna) (.doc)

pdf Załącznik nr 4 - Zawiadomienie o wprowadzaniu wieprzowiny do chłodni (.pdf)

doc Załącznik nr 4 - Zawiadomienie o wprowadzaniu wieprzowiny do chłodni (wersja edytowalna) (.doc)

pdf Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wprowadzenia wieprzowiny do chłodni (.pdf)

doc Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wprowadzenia wieprzowiny do chłodni (wersja edytowalna) (.doc)

pdf Załącznik nr 6 - Zawiadomienie o zamiarze wycofania wieprzowiny (.pdf)

doc Załącznik nr 6 - Zawiadomienie o zamiarze wycofania wieprzowiny (wersja edytowalna) (.doc)

pdf Załącznik nr 7 - Zbiorcze zestawienie danych do rozliczenia umowy (.pdf)

doc Załącznik nr 7 - Zbiorcze zestawienie danych do rozliczenia umowy (wersja edytowalna) (.docx)

 

 

UWAGA!

Formularze w wersji edytowalnej działają poprawnie w trybie edycji tylko w programie MS Word w wersji 2003 i wersjach wyższych.

 

wwwRozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat.

 

UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 lipca 2015 r. zmianie uległ adres siedziby centrali Agencji Rynku Rolnego. W związku z powyższym wszelką korespondencję należy kierować na adres:

Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

Dotychczasowe numery telefonów centrali ARR rozpoczynające się od 661 należy zastąpić cyframi 376.

Pozostałe cyfry w poszczególnych numerach nie ulegają zmianie.

 

 

Pobierz:

pdf Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny - obowiązujące w odniesieniu do umów zawartych w 2015 r. (.pdf)

 

 

pdf Załącznik nr 1 - Wykaz produktów i stawek dopłat (.pdf)

 

 

topic Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/360 z dnia 5 marca 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat

topic Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/679 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawieszające składanie wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidziane w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/360

WWWRozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/725 z dnia 5 maja 2015 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/360