Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 
Od roku szkolnego 2015/2016

Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (.pdf)

 

Formularze i załączniki:

 

UWAGA!

Formularze w wersji edytowalnej działają poprawnie w trybie edycji tylko w programie MS Word w wersji 2003 i wersjach wyższych.

Istnieje możliwość rozszerzenia tabel w ramach edytowalnych formularzy.

W celu dodania dodatkowych wierszy należy zapisać plik na dysku lokalnym. Po otworzeniu pliku należy kursorem wybrać dowolną komórkę tabeli, w której planujemy dodać dodatkowy wiersz. Następnie w menu „Tabela” należy wybrać polecenie „Wstaw”/ „Wiersze poniżej”.

 


Stawki dopłat do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych

Stawki dopłat UE

 

Każdy przedsiębiorca zainteresowany udziałem w programie „Mleko w szkole” zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

Formularz rejestracyjny należy złożyć w ARR równocześnie- lub przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie (wpis do rejestru)


Zobacz więcej:

Informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez ARR