Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Uwaga Wnioskodawcy uczestniczący w programie „Szklanka Mleka”

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że po wykonaniu prac naprawczych uruchomiła aplikację e-Szklanka wspomagającą wypełnianie i weryfikację wniosków o dopłaty w ramach programu „Szklanka Mleka”.

 

Aplikacja e-Szklanka dla roku szkolnego 2013/2014 umożliwia wypełnianie i wydruk następujących formularzy w ramach programu „Szklanka Mleka”, tj.:

  • wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych (Dsml_P3_f1),
  • wniosku o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (Ksml_P1_f1),
  • wniosku o dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach ze środków Funduszu Promocji Mleka (Afp_P3_f1).

 

Wnioskodawcy realizujący dostawy mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych po otrzymaniu potwierdzeń dostaw (Dsml_P3_f2/Dsml_P3_2A)*sporządzonych przez te placówki mają możliwość wprowadzenia danych z ww. formularzy do aplikacji e-Szklanka. Dane wpisane przez wnioskodawcę są weryfikowane pod względem rachunkowym i merytorycznym, a błędy są automatycznie sygnalizowane. W przypadku korekty potwierdzeń dostaw przez placówki oświatowe należy dokonać poprawy danych w aplikacji i zatwierdzić (wnioskodawca ma możliwość poprawienia danych przed zatwierdzeniem formularzy). Po zatwierdzeniu potwierdzeń dostaw dane są automatycznie zaczytywane do wniosków o dopłatę generowanych przez aplikację.

Dla wnioskodawców uczestniczących w programie „Szklanka Mleka” założono konta na określone loginy, które zostały zabezpieczone hasłem.

 

 

*Wszystkie placówki oświatowe biorące udział w mechanizmie dopłat są zobowiązane m.in. do sporządzania ewidencji dostaw mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej (Dsml_P3_f8) dotyczących poszczególnych okresów rozliczeniowych w danym roku szkolnym oraz do sporządzania potwierdzeń dostaw (Dsml_P3_f2/Dsml_P3_2A) (lub wniosku w przypadku Wnioskodawcy będącego placówką oświatową) na podstawie ww. ewidencji.


 


Logowanie do Aplikacji e-Szklanka
Aplikacja e-Szklanka

Uwaga
Hasło do logowania w aplikacji powinno zawierać co najmniej 8 znaków,
w tym co najmniej 1 dużą literę i 1 cyfręAplikację e-Szklanka należy obsługiwać zgodnie z instrukcją obsługi: