Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Informujemy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. z 2015r., poz. 1216) wprowadziło wzory gwarancji transakcji pojedynczej i zbiorczej (w załączeniu).


Pobierz:

pdf Załącznik 1 (.pdf)
pdf Załącznik 2 (.pdf)


Instytucjami uprawnionymi do udzielania gwarancji są instytucje wymienione w Wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych prowadzonym przez Ministra Finansów (art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004. – Prawo celne)

Gwaranci są zobowiązani do podpisania umowy regulującej warunki współpracy pomiędzy instytucją finansową a Agencją Rynku Rolnego (wzór umowy został przekazany do banków).

Agencja uznaje gwarancje tylko od instytucji finansowych, które podpisały z Agencją umowę regulującą warunki współpracy.