Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Kursy EURO/PLN stosowane dla zabezpieczeń pozwoleń na przywóz/wywóz/świadectw refundacji złożonych  w 2017 r.

 

 

Dla zabezpieczeń pozwoleń wnioskowanych w dniach:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

31.01.2017

4,4103

31.12.2016 r.

01.02.2017 – 28.02.2017

4,3239

31.01.2017 r.

01.03.2017 – 31.03.2017

4,3148

28.02.2017 r.

01.04.2017 – 30.04.2017

4,2265 31.03.2017 r.

01.05.2017 – 31.05.2017

4,2224 28.04.2017 r.

01.06.2017 – 30.06.2017

4,1712 31.05.2017 r.

01.07.2017 – 31.07.2017

4,2259 30.06.2017 r.

01.08.2017 – 31.08.2017

4,2493 31.07.2017 r.

01.09.2017 – 30.09.2017

4,2582 31.08.2017 r.

01.10.2017 – 31.10.2017

   

01.11.2017 – 30.11.2017

   

01.12.2017 – 31.12.2017

   

 


 

Kursy EURO/PLN stosowane dla refundacji wywozowych w związku z wnioskami o refundacje złożonymi do zgłoszeń celnych przyjętych przez organ celny w 2017 r.

 

 

Data przyjęcia zgłoszenia wywozowego:

Obowiązujący miesięczny kurs Euro/PLN

Data publikacji kursu w Dzienniku Urzędowym UE (seria C)

Data opublikowania kursu przez Europejski Bank Centralny

01.01.2017 – 31.01.2017

4,4082

22.12.2016 r.

21.12.2016 r.

01.02.2017 – 28.02.2017

4,3400

28.01.2017 r.

27.01.2017 r.

01.03.2017 – 31.03.2017

4,3107

25.02.2017 r.

24.02.2017 r.

01.04.2017 – 30.04.2017

4,2389 28.03.2017 r.  29.03.2017 r. 

01.05.2017 – 31.05.2017

4,2241 27.04.2017 r. 26.04.2017 r.

01.06.2017 – 30.06.2017

4,1797 30.05.2017 r. 29.05.2017 r.

01.07.2017 – 31.07.2017

4,2375 29.06.2017 r. 28.06.2017 r.

01.08.2017 – 31.08.2017

4,2541 28.07.2017 r. 27.07.2017 r.

01.09.2017 – 30.09.2017

4,2676 30.08.2017 r. 29.08.2017 r.

01.10.2017 – 31.10.2017

     

01.11.2017 – 30.11.2017

     

01.12.2017 – 31.12.2017

     

29.03.2017 r.​


 

KURS WYMIANY EURO NA PLN WEDŁUG EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO


Zobacz:

2016 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ

2015 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ

2014 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ

2013 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ

2012 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ

2011 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ

2010 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ

2009 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ

2008 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ

2007 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ

Pobierz:

2006 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ

2005 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC - LUTY - STYCZEŃ

2004 r.:
GRUDZIEŃ - LISTOPAD - PAŹDZIERNIK - WRZESIEŃ - SIERPIEŃ - LIPIEC - CZERWIEC - MAJ - KWIECIEŃ - MARZEC