Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Zakładka zawiera wzory dokumentów importowych z poszczególnych krajów trzecich, ich opis, opracowania dotyczące procedur celnych oraz listy kodów procedur celnych.

 

Powyższe informacje skierowane są do przedsiębiorców, którzy w celu uzyskania wypłaty refundacji bądź w celu rozliczenia wydanych pozwoleń na wywóz cukru pozakwotowego są zobligowani do przedstawienia dokumentów importowych potwierdzających dopuszczenie towaru do obrotu w kraju przeznaczenia.

 

Zakładka będzie sukcesywnie uzupełniana o informacje dotyczące kolejnych krajów trzecich, jak również o wzory pieczęci celnych.