Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Ambasada RP w Hanoi przekazała informację o wydaniu przez Delegaturę UE w Hanoi (DUE) przewodnika po umowie o wolnym handlu pomiędzy UE a Wietnamem (EVFTA). Publikacja składa się ze wstępu (stan współpracy gospodarczej UE-Wietnam) oraz rozwinięcia zawierającego praktyczne informacje nt. zapisów samego porozumienia, takich jak: okresy przejściowe, standardy sanitarne i fitosanitarne, metody rozwiązywania sporów handlowych, zamówienia publiczne, prawa własności intelektualnej, oznaczenia geograficzne, zasady pochodzenia. Wyszczególnia także sektory traktowane w sposób wyjątkowy, takie jak: farmaceutyki, alkohole i samochody.

Uroczysta inauguracja publikacji miała miejsce w Hanoi 31 maja  2016 r. oraz w Ho Chi Minh (Sajgon) 1 czerwca 2016 r., z udziałem jednego z głównych negocjatorów po stronie europejskiej – pana Mauro Petriccione z Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej oraz po stronie wietnamskiej – pana Tran Quoc Khanh, wiceministra przemysłu i handlu.

Negocjacje Umowy trwały prawie 3 lata i zostały zakończone w sierpniu 2015 r. W lutym 2016 r. opublikowano pełny tekst Porozumienia. Spodziewane wejście w życie Umowy to początek 2018 r.

Pełna wersja przewodnika poniżej i jest ona dostępna także na stronie internetowej Delegatury UE:

https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/documents/eu_vietnam/evfta_guide.pdf

W kwestii szczegółowych warunków eksportu poszczególnych towarów czy rozwiązywania sporów wskazane jest zapoznanie się z pełnym tekstem Porozumienia, dostępnym na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437

Poniżej również link do informacji o przewodniku do Umowy UE-Wietnam zamieszczonej na stronie internetowej Ambasady RP w Hanoi:

http://www.hanoi.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/przewodnik_po_umowie_o_wolnym_handlu_pomiedzy_unia_europejska_a_wietnamem_wydany

 

pdf Evfta_guide (przewodnik)