Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Informujemy, iż Ministerstwo Środowiska i Wody Zjednoczonych Emiratów Arabskich zniosło nałożone w 2002r. embargo na polską wołowinę. Upoważnionym do wystawiania świadectw rytualnego uboju dla produktów mięsnych eksportowanych do ZEA jest Muzułmański Związek Religijny RP.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl

Radca ds. Rolnych oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie informują o licznych zmianach od 1 oraz od 2 września 2011r. stawek cła importowego na różne produkty, także związane z branżą rolno-spożywczą, w ramach Unii Celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan.

Mimo wprowadzonego Rozporządzeniem nr 712 z dn. 15 lipca br. moratorium na zmiany taryfy celnej Unii Celnej w terminie 25 sierpnia 2011 - 1 stycznia 2012 r. w dniu 1 września 2011r. opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie Komisji Unii Celnej (Rosji, Białorusi i Kazachstanu) nr 742 z dn. 16.08.2011r., na mocy którego od 1 września zmianie ulegają kody i stawki celne na nawozy potasowe ...

Czytaj więcej...

Służba Celna Ukrainy uruchomiła  infolinię, na którą podmioty gospodarcze mogą bezpośrednio zgłaszać pytania lub problemy celne, występujące w eksporcie na Ukrainę, np. dotyczące ustalania wartości celnej towarów.

 

 

Dane kontaktowe jednostki przyjmującej zgłoszenia:

Monitoring Center (Fast Response Unit) of the State Customs Service of Ukraine

Hotline 24/7: +380 44 247-27-19

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z dniem 02 lipca 2011 r. Rada Ministrów Republiki Turcji podjęła kolejną decyzję o zmianie stawek celnych na import mięsa. Obecnie stawka celna przewidziana dla niżej wymienionych pozycji tureckiej taryfy celnej zostaje podwyższona z 60% do 75%:

Kod celny Nazwa wyrobu

0201.10.00.00.00                                Tusze lub  półtusze

0201.20.20.00.00                                Ćwierci (równo podzielone)

0201.20.30.00.00                                Ćwiartki przednie (po rozbiorze lub nie)

0201.20.50.00.00                                Ćwiartki tylne (po rozbiorze lub nie)

0202.10.00.00.00                                Tusze lub pół-tusze

0202.20.10.00.00                                Ćwierci (równo podzielone)

0202.20.30.00.00                                Ćwiartki przednie (po rozbiorze lub nie)

0202.20.50.00.00                                Ćwiartki tylne (po rozbiorze lub nie)

 

Decyzja RM nr 2011/2020 weszła w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Ustaw Nr 27982 z dn. 02 lipca 2011r.

 

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Radcę ds. Rolnych Ambasady RP w Moskwie w dniu 7 lipca 2011r. zostanie wprowadzona podwyższona stawka celna na słodycze importowane przez Rosję.

W dniu 7 czerwca 2011r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej nr 445 z dn. 03.06.2011r., na mocy którego po upływie jednego miesiąca od dnia publikacji, czyli od 7 lipca 2011r. na okres trzech lat wprowadzona zostaje specjalna podwyższona stawka celna na słodycze (klasyfikowane wg ТН ВЭД 1704 90 710 0, 1704 90 750 0, 1806 90 500 1, 1806 90 500 2) eksportowane do Rosji.

Wprowadzenie podwyższonego cła ma na celu ochronę krajowych producentów karmelu i nie dotyczy towaru pochodzącego z Białorusi i Kazachstanu, które tworzą wspólnie z Rosją Unię Celną oraz państw rozwijających się, w stosunku do których Rosja stosuje specjalne preferencje, z wyjątkiem Chińskiej Republiki Ludowej i Turcji.

Obowiązująca obecnie stawka celna: 20% ale nie mniej niż 0,25 EUR/kg

Nowa dodatkowa (antydumpingowa) stawka celna: 294,1 USD/t.

W Kanadzie od 1995 roku w przywozie produktów rolno-spożywczych stosowany jest system kontyngentów taryfowych tzw. „tariff rate quotas" - TRQ. Ilości sprowadzone do Kanady w ramach tego systemu podlegają niższym stawkom celnym.

Dodatkowo Kanada w ramach umów o wolnym handlu przyjęła na siebie zobowiązania dotyczące preferencyjnego dopuszczania na swój obszar wyrobów z USA i Meksyku w ramach „access level commitments".

Państwa członkowskie Unii Europejskiej objęte są stawkami KNU – Klauzuli Największego Uprzywilejowania.

 

Czytaj więcej...

Informujemy, iż Komisja Europejska mając na uwadze ochronę unijnego rynku przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, wydała rozporządzenie nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji.

Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (WE) nr 427/2011 z dnia 02.05.2011r. wprowadzono zmiany w załączniku I do RK (WE) nr 798/2008 ustanawiającym wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych.

 

Pobierz:

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 427/2011 z dnia 2 maja 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie włączenia Izraela do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup (.pdf - 737 KB)

 

Od 9 marca 2011r. eksporterów produktów mlecznych obowiązuje wymóg dołączenia do świadectwa zdrowia i innych dokumentów handlowych deklaracji potwierdzających brak obecności dioksyn i PCB w każdej partii wysłanego na rynek ukraiński ładunku.

Źródło: Polska Izba Mleka

 

Podjęto decyzję, iż z dniem 16 marca 2011 r. zniesiono obowiązek badania mleka i produktów mlecznych eksportowanych do Rosji o okresie przydatności do spożycia do 90 dni w celu wystawienia świadectwa zdrowia. Jednakże ww produkty należy poddawać badaniom z częstotliwością nie mniejszą niż co 10 partia produkcyjna.

Źródło: Polska Izba Mleka.