Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

4 stycznia 2011r. została podpisana przez Prezydenta USA Baracka Obamę ustawa S.510 FDA Food and Safety Modernization Act (FSMA), mająca na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu żywnością na rynku USA.

Pełny tekst ustawy FSMA dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki Kongresu USA: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ353/pdf/PLAW-111publ353.pdf
lub z podziałem na rozdziały na stronie internetowej Registrar Corp:

http://www.registrarcorp.com/fda-guidance/fda-acts/fda-food-safety-modernization-act.jsp

Strona internetowa Registrar Corp zawiera ponadto harmonogram działań (także w języku polskim) na najbliższe lata, które zostaną podjęte przez FDA w związku z wejściem wspomnianej ustawy w życie: http://fda-news.registrarcorp.com/2011/01/important-dates-for-the-fda-food-safety-modernization-act/?lang=pl

Więcej informacji nt. ustawy FSMA można znaleźć na stronie internetowej FDA: http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/default.htm

 

Komisja Europejska działając na podstawie art. 17 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1760/2000 z 17 lipca 2000 r. ogłosiła, iż w dniu 5 stycznia 2011r. do wykazu firm z sektora wołowiny objętych systemem dobrowolnego znakowania/etykietowania wołowiny „Argentine Hereford Beef”, dopisane zostało przedsiębiorstwo Frigorífico Mattievich S.A.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że po wieloletnich staraniach strony polskiej o dopuszczenie polskiego drobiu do eksportu na rynek chiński, chińskie władze weterynaryjne (Urząd ds. Certyfikacji i Akredytacji, CNCA) opublikowały na swojej stronie internetowej listę polskich zakładów drobiarskich, dopuszczonych do eksportu na rynek ChRL. Aby znaleźć się na liście, zakłady musiały przejść wieloetapową procedurę, spełnić zarówno formalne jak i jakościowe wymagania oraz poddać się kontroli przeprowadzonej przez właściwe służby chińskie...

 

04.02.2011 r.

Czytaj więcej...

Władze malezyjskie zniosły zakaz importu wołowiny z UE. Zakaz importu wołowiny z UE został wprowadzony przez malezyjskie władze weterynaryjne w 2001 r. po wykryciu gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w niektórych krajach UE.

W chwili obecnej eksporterzy wołowiny z UE mogą aplikować o pozwolenie na sprzedaż swoich produktów w Malezji w dwóch urzędach tj. Inspekcji Weterynaryjnej - DVS oraz Departamencie ds. Rozwoju IslamuJAKIM. Obydwa urzędy przeprowadzają inspekcje w miejscu produkcji (praktycznie przy każdej partii mięsa przeznaczonej na eksport do Malezji). W przypadku posiadania muzułmańskiego certyfikatu religijnego Halal uznawanego przez malezyjski JAKIM, producent jest zwolniony z audytu religijnego.

Źródło: Ambasada RP w Kuala Lumpur