Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

W związku z sytuacją wynikającą z wprowadzenia przez Rosję embarga na niektóre produkty rolno-spożywcze, poniżej zostały zamieszczone informacje dotyczące zasad funkcjonowania handlu wewnątrzunijnego oraz handlu z krajami trzecimi, materiały informacyjne mające na celu ułatwienie pozyskiwania wiedzy o możliwościach handlu zagranicznego, narzędziach informatycznych będących nośnikami zarządczej informacji celnej,a także o wymogach i ograniczeniach w obrocie towarowym między krajami UE i krajami trzecimi oraz przepisach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności.

 

Staramy się na bieżąco monitorować oraz aktualizować dane zawarte w zamieszczanych materiałach, często odwołując się do zewnętrznych portali, nad którymi nie posiadamy kontroli i w związku z tym, nie możemy ponosić za nie odpowiedzialności. Staramy się jednak w najwyższym stopniu dbać o rzetelność i jakość zamieszczanej informacji korzystając z danych instytucji zewnętrznych o odpowiedniej pozycji- głównie instytucji o charakterze administracyjnym.


 

pdf Handel wewnątrzunijny (.pdf)

  • swobodny przepływ towarów,
  • podatki w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
  • deklaracje Intrastat.

 

pdf Dostęp do rynków Market Access Database (.pdf)

Internetowa baza danych Komisji Europejskiej. Portal pozwala na zapoznanie się z obowiązującymi barierami i ograniczeniami w handlu, procedurami i stawkami celnymi, wymaganiami jakościowymi, wzorami dokumentów stosowanych w obrocie towarami rolno-spożywczymi.


 

pdf TARIC ISZTAR (.pdf)

Instrukcja korzystania z systemów zawierających  informacje m.in. o środkach taryfowych i pozataryfowych, stawkach celnych – TARIC (UE) i ISZTAR (PL)


 

pdf WPHI Informator Ekonomiczny (.pdf)

Opracowania WPHII i MSZ o krajach UE i krajach trzecich.


 

pdf Bezpieczeństwo żywności (.pdf)

Regulacje krajowe i unijne oraz instytucje krajowe realizujące zadania związane z nadzorem w zakresie bezpieczeństwa żywności.


 

pdf Wykaz przejść granicznych (.pdf)


 

pdf Instytucje państw członkowskich UE (.pdf)


 

Celem zamieszczonych poniżej materiałów poświęconych poszczególnym partnerom handlowym Polski jest dostarczenie informacji o dostępnych opracowaniach, wymogach i ograniczeniach w obrocie towarami rolno-spożywczymi oraz źródłach informacji na temat sektora rolnego danego Państwa.

W celu uzyskania jak najlepszego wyniku wyszukiwania informacji i precyzyjnego określenia wymogów dokumentacyjnych dotyczących handlu danym towarem z konkretnym krajem trzecim proponujemy w pierwszej kolejności zapoznać się z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w:

 

 

flagaALGIERIA

flagaANGOLA

flagaARABIA SAUDYJSKA

flagaARGENTYNA

flagaAUSTRALIA

flagaBIAŁORUŚ

flagaBRAZYLIA

flagaCHINY

flagaEGIPT

flagaEKWADOR

flagaETIOPIA

flagaINDIE

flagaINDONEZJA

flagaIRAN

flagaIZRAEL

flagaJAPONIA

flagaKANADA

flagaKAZACHSTAN

flagaKENIA

flagaKIRGISTAN

flagaKOREA POŁUDNIOWA

flagaLIBIA

flagaMALEZJA

flagaMAROKO

flagaMEKSYK

flagaMOŁDAWIA

flagaMOZAMBIK

flagaNIGERIA

flagaNORWEGIA

flagaRPA

flagaSERBIA

flagaSINGAPUR

flagaTADŻYKISTAN

flagaTAJLANDIA

flagaTUNEZJA

flagaTURCJA

flagaURUGWAJ

flagaUSA

flagaWIETNAM

flagaWYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

flagaZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE