Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Zasady składania wniosków o przyznanie pozwoleń na wywóz/przywóz towarów rolno-spożywczych

I etap

Przedsiębiorcy, którzy chcą uczestniczyć w jakimkolwiek mechanizmie WPR muszą zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR poprzez złożenie formularza WPR_P1_f1 (tel.kont.22 376 77 23)

 • bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Centrali ARR ul. Karolkowa 30;
  01-207, Warszawa lub w najbliższym Oddziale Terenowym ARR,
 • przesyłką pocztową na adres Centrali ARR lub Oddziału Terenowego ARR,
 • za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych (http://pue.arr.gov.pl/pl/).

Informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez ARR

adresy Oddziałów Terenowych

II etap

Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz/przywóz należy składać w formie pisemnej zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniach rynkowych poprzez dostarczenie wniosku:

 • bezpośrednio – doręczenie do siedziby Centrali ARR przy ul. Karolkowej 30
  do Kancelarii Ogólnej,
 • przesyłką pocztową na adres ul. Karolkowa 30; 01-207 Warszawa,
 • przesłanie skanu wniosku na skrzynkę odbiorczą Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • przesłanie faksem,
 • za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych (PUE)*

*Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania i funkcjonowania Portalu Usług Elektronicznych (PUE) znajdują się   pod linkiem  http://www.arr.gov.pl/o-arr/kontakt/e-wnioski

UWAGA!!!

W przypadku przesłania wniosku drogą mailową prosimy przesyłać skany wniosku na skrzynkę odbiorczą za potwierdzeniem przeczytania gwarantującego, że adresat wyświetlił wiadomość lub o telefoniczne potwierdzenie wpływu dokumentów pod
 nr 22 376 75 78, 22 376 70 99

Za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych (PUE) można składać jedynie wnioski o pozwolenie na przywóz/wywóz produktów rolno-spożywczych oraz ich korekty.
W przypadku składania korekty wniosku konieczne jest umieszczenie na formularzu
w polu UWAGI zapisu „Korekta do wniosku o pozwolenie”.

 

Wnioski o wyciąg, przeniesienie praw, duplikat i pozwolenie zastępcze należy składać za pośrednictwem poczty, faksem, drogą mailową lub poprzez bezpośrednie doręczenie do Centrali ARR.

W celu ułatwienia składania wniosków o pozwolenia na przywóz/wywóz produktów rolno- spożywczych zostały udostępnione następujące numery faksów:

Dział Obsługi Importu - nr faksu 22 376 74 06, 22 376 71 56

Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz na rynkach: cukru, zbóż, ryżu, bananów, owoców   i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw, olejów i tłuszczów, lnu i konopi, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, nasion, mleka, wieprzowiny, wołowiny
i cielęciny, drobiu i jaj oraz albumin;

Dział Obsługi Eksportu - nr faksu 22 376 70 90, 22 376 71 58, 22 376 75 34

Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz na rynkach: produktów cukrowych, ryżu, mleka oraz skrobi wyprodukowanej ponad kwotę, zaświadczeń P2.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie wpływu dokumentów pod nr 22 376 75 78, 376 70 99 W przypadku przesłania wniosku o pozwolenie za pośrednictwem faksu, przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia oryginału wniosku o pozwolenie na przywóz/wywóz oraz do umieszczenia na oryginale wniosku następującej adnotacji „Wniosek wcześniej złożony faksem dnia…”.

Wnioski złożone po godzinie 13:00 są traktowane jako złożone następnego dnia roboczego.


Uwaga!

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) czynność urzędowa wydania pozwolenia na przywóz/wywóz jak również świadectwa refundacji objęta jest obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł..

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) czynność urzędowa wydania zaświadczenia P2 objęta jest obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Zasady uiszczania opłaty skarbowej określono w Art. 12 ww. Ustawy. Wnioskujący jest zobowiązany przedstawić w ARR dowód dokonania wpłaty należnej kwoty opłaty skarbowej na następujący rachunek:

Nazwa:

Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wola, Al. Solidarności 90

Nr konta:

54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

z adnotacją:

„Opłata skarbowa za udzielenie pozwolenia na przywóz/wywóz - data wniosku…… lub nr pozwolenia…..”

Uwaga !

Od dnia 06 listopada 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające  nowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem każdy przedsiębiorca we wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz/wywóz winien podać numer EORI (Economic Operators Registration and Identification ).

Informacje na temat nadania numeru EORI otrzymają Państwo na stronach Ministerstwa Finansów pod adresem:

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo-informacje-dla-przedsiebiorcow/eori/informacje-podstawowe

INFORMACJA

Zamieszczone materiały mają wyłącznie charakter informacyjny.
Obowiązującym źródłem prawa są rozporządzenia Komisji Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty.

Wersja elektroniczna rozporządzeń dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html