Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Uwaga przedsiębiorcy

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy


 

Szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz na rynku nasion zostaną opracowane po ukazaniu się rozporządzeń wykonawczych.

Rozporządzenie wykonawcze na rynku nasion – rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1119/79 z dnia 6 czerwca 1979 r. ustanawiające specjalne przepisy w celu wdrożenia systemu pozwoleń na przywóz nasion – zostało uchylone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 514/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r.W związku z powyższym w chwili obecnej ARR nie administruje obrotem towarowym na rynku nasion, a co za tym idzie nie wydaje pozwoleń na przywóz.
Pozwolenia na wywóz na rynku nasion nie są wymagane.
Zamieszczone materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. Obowiązującym źródłem prawa są rozporządzenia Komisji Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty. Wersja elektroniczna rozporządzeń dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej http://new.eurlex.europa.eu/homepage.html