Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 342/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. ustalającym refundacje wywozowe dla wieprzowiny od 20 kwietnia 2012 r. stawki wywozowe dla wieprzowiny zostały ustalone na zerowym poziomie.

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 342/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. unii celnej pomiędzy Białorusią, Kazachstanem i Federacją Rosyjską, ARR przedstawia poniżej zestawienie stawek importowych na mięso w trzech krajach unii celnej:

Pobierz:
PDF Zestawienie stawek importowych (.pdf)