Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Pobierz:

 

Strategia promocji dla branży mięsa drobiowego na rok 2018

 

Plan finansowy funduszu na rok 2017

Plan finansowy funduszu na rok 2016

Plan finansowy funduszu na rok 2015

Plan finansowy funduszu na rok 2014

Plan finansowy funduszu na rok 2013

Plan finansowy funduszu na rok 2012

Plan finansowy funduszu na rok 2011

Plan finansowy funduszu na rok 2010

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za 2010 r.

 

 

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za rok 2016

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za rok 2015

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za rok 2014

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za rok 2013

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za rok 2012

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za rok 2011

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego za 2010 r.

 

Zasady gospodarowania funduszem