Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Dopłaty do prywatnego przechowywania mogą być przyznawane w odniesieniu do masła pochodzącego z Unii, wyprodukowanego ze śmietanki uzyskanej bezpośrednio i wyłącznie z mleka krowiego wyprodukowanego w Unii.

 

Komisja Europejska uruchamia mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania masła w przypadkach wystąpienia trudnej sytuacji na rynku produktów mleczarskich, uwzględniając w szczególności notowane w Unii średnie ceny rynkowe oraz koszty produkcji.

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2016/224 z dnia 17 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku termin na składanie formularzy umów został wydłużony do dnia 30 września 2016 r.

 

UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 lipca 2015 r. zmianie uległ adres siedziby centrali Agencji Rynku Rolnego. W związku z powyższym wszelką korespondencję należy kierować na adres:

Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

Dotychczasowe numery telefonów centrali ARR rozpoczynające się od 661 należy zastąpić cyframi 376.

Pozostałe cyfry w poszczególnych numerach nie ulegają zmianie.

 

PDFWarunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania masła (.pdf)

 

PDFZałącznik nr 1 - Umowa na dopłaty do prywatnego przechowywania masła [Pma_P3_f1] (.pdf)

PDFZałącznik do umowy (.pdf)

PDFZałącznik nr 2 - Wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty zaliczkowej [Pma_P4_f1] (.pdf)

PDFZałącznik nr 3 - Zawiadomienie o wycofaniu masła z mechanizmu [Pma_P5_f1] (.pdf)

PDFZałącznik nr 4 - Wniosek o dopłatę do prywatnego przechowywania masła [Pma_W1] (.pdf)

 

 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 2015/1548 z dnia 17 września 2015 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 2015/303 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 947/2014 z dnia 4 września 2014 r. wprowadzające prywatne przechowywanie dla masła oraz ustalające z góry stawkę dopłat.