Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

 

Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji

 

Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej do wzięcia udziału w Branżowym Programie Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” Podziałania 6.5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Program realizowany jest od czerwca 2012 do maja 2015 i obejmuje następujące rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Celem Programu jest wykreowanie polskich silnych marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone przez to z krajem pochodzenia, poprzez stworzenie przedsiębiorcom możliwości kompleksowej i usystematyzowanej promocji ich produktów za granicą.

 

 

Łączna kwota środków przewidziana na realizację branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych wynosi

4 392 727,56, w tym 3 933 334,93 zł na promocję branży jako całości (Komponent B).

 

Kto może dołączyć do Branżowego Programu Promocji?

 

Uczestnikami Branżowego Programu Promocji mogą być przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich podstawowa działalność gospodarcza jest zgodna z następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007:

 • 10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
 • 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
 • 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
 • 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw,
 • 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
 • 10.51.Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów,
 • 10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
 • 10.71.Z - Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
 • 10.72.Z - Produkcja wyrobów ciastkarskich,
 • 10.73.Z - Produkcja makaronów,
 • 10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
 • 10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy,
 • 11.01.Z - Produkcja wódek,
 • 11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,
 • 11.04.Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,
 • 11.05.Z - Produkcja piwa.

Mile widziane jest aby przedsiębiorcy zgłaszający chęć udziału w branżowym programie promocji posiadali:

 

 1. uprawnienia do wprowadzania swoich produktów (polskich specjalności żywnościowych) na rynki objęte kampanią i/lub posiadali stosowne certyfikaty (tam gdzie jest to wymagane) lub potwierdzenie rozpoczęcia procedury ubiegania się o stosowne uprawnienia i certyfikaty,
 2. odpowiedni potencjał eksportowy uwzględniający możliwość zbytu odpowiednich grup produktów na poszczególnych rynkach docelowych.

 

UWAGA!

Uczestnikiem Branżowego Programu Promocji branży polskich specjalności żywnościowych może zostać każdy przedsiębiorca spełniający wyżej wymienione warunki.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców branży rolno-spożywczej do uczestnictwa w działaniach promujących realizowanych w ramach branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych.

 

Oferta Agencji Rynku Rolnego

Złożenie wniosku o dofinansowanie udziału w programie promocji w ramach Poddziałania 6.5.2.PO IG w Ministerstwie Gospodarki nie jest warunkiem koniecznym udziału w branżowym programie promocji polskich specjalności żywnościowych, którego Realizatorem jest ARR.

 

Program dzieli się na dwa Komponenty: A i B :

Komponent A

Komponent „A” Programu obejmuje działania dedykowane bezpośrednio przedsiębiorcom branży polskich specjalności żywnościowych, polegające na kompleksowej organizacji ich wystąpień na wybranych polskich i zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz ich udziału w szkoleniach i misjach gospodarczych.

 

Komponent B

 Komponent„B” Programu obejmuje bezpłatne działania promocyjne w Polsce i na rynkach objętych Branżowym Programem Promocji, których celem jest promowanie branży polskich specjalności żywnościowych jako całości. W ramach komponentu B realizowane są następujące działania:

 1. Konferencje dla przedstawicieli branży spożywczej w Poznaniu w trakcie targów POLAGRA FOOD 2013 oraz POLAGRA FOOD 2014.
 2. Informacja o firmie w katalogu informacyjnym dotyczącym branży polskich specjalności żywnościowych dystrybuowanym przez ARR w trakcie wystąpień targowych i działań promocyjnych organizowanych w ramach branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych

 

Dokumenty do pobrania:

Komponent A:

Oświadczenie uczestnictwa w Komponencie A

Działania w ramach Komponentu A

Komponent B:

Działania w ramach Komponentu B w 2014 r.

 

SZANOWNI PAŃSTWO !

 

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że ze względu na wyczerpanie przewidywanej alokacji środków finansowych (19 mln zł) dla branży polskich specjalności żywnościowych w ramach branżowego programu promocji, Ministerstwo Gospodarki zamknęło nabór wniosków o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych realizowanego w ramach poddziałania 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy o możliwości udziału (bez dofinansowania) w działaniach promujących realizowanych przez ARR w ramach branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych jak również innych działaniach promocyjnych organizowanych przez ARR, do czego serdecznie zapraszamy.

 

 

Aktualne oferty udziału w wydarzeniach dostępne są w zakładce Działania promocyjne

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących realizacji Branżowego Programu Promocji prosimy o kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefoniczny:

Pani Eliza Wójcik tel. +48 22 661 72 89

Pani Katarzyna Małolepsza tel. +48 22 661 77 45