Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

 

Pobierz:

 

Strategia promocji dla branży owoców i warzyw na rok 2018

 

Plan finansowy funduszu na 2017 rok

Plan finansowy funduszu na 2016 rok

Plan finansowy funduszu na 2015 rok

Plan finansowy funduszu na 2014 rok

Plan finansowy funduszu na 2013 rok

Uchwała nr 08/2011 z dn. 01.08.2011 r. w sprawie korekty Planów Finansowych Funduszu Promocji Owoców i Warzyw na rok 2011 i 2012

Plan finansowy funduszu na 2012 rok

Plan finansowy funduszu na 2011 rok

Plan finansowy funduszu na 2010 rok

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Owoców i Warzyw za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Owoców i Warzyw za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Owoców i Warzyw za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Owoców i Warzyw za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Owoców i Warzyw za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Owoców i Warzyw za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

 

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Owoców i Warzyw za rok 2016

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Owoców i Warzyw za rok 2015

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Owoców i Warzyw za rok 2014

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Owoców i Warzyw za rok 2013

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Owoców i Warzyw za rok 2012

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Owoców i Warzyw za rok 2011

Sprawozdanie rzeczowe Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

 

Zasady gospodarowania funduszem