Materiał
siewny

Kwotowanie produkcji mleka

PROW

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy  rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

UWAGA!

Informacja na temat możliwości bezpłatnego otrzymania owoców i warzyw od producentów poszkodowanych wprowadzeniem rosyjskiego embarga

Czytaj więcej...


 

UWAGA: Odbiorcy wycofanych owoców i warzyw!

 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że otrzymywane w ramach bezpłatnej dystrybucji owoce i warzywa, przeznaczone do spożycia jako produkty świeże, powinny być dystrybuowane do odbiorców końcowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: ...

 

Czytaj więcej...


 WWW Warunki uczestnictwa organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów w mechanizmie administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

WWW Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

 


 

Wsparcie finansowe UE na rynku owoców i warzyw świeżych kierowane jest do uznanych organizacji producentów lub ich zrzeszeń, które otrzymują rekompensaty za niektóre gatunki nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw objętych wspólną organizacją tego rynku. Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży obejmuje owoce i warzywa odpowiedniej jakości handlowej, które z różnych względów (np. braku popytu) nie zostały przeznaczone do sprzedaży.

 


Informacja dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw

Uznane organizacje producentów owoców i warzyw, realizujące zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR program operacyjny, w ramach którego zostałoby zatwierdzone działanie w ramach mechanizmu ARR „Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” (działanie zatwierdzone w ramach celu „Środki zapobiegania kryzysom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych”), mogą otrzymać pomoc finansową, wypłacaną w postaci ryczałtu do ilości owoców i warzyw (wg. stawki określonej w EUR w przepisach UE / za 100 kg danego gatunku), które nie zostały przez organizacje producentów wprowadzone do obrotu, z powodu trudnej sytuacji rynkowej, natomiast zostały przekazane np. do bezpłatnej dystrybucji (do organizacji i fundacji charytatywnych, szkół, szpitali, dziecięcych obozów wakacyjnych itp.) lub skierowane na paszę dla zwierząt – podmioty wskazane w Rejestrze prowadzonym przez ARR .

Przykład jednostkowych kwot wsparcia Unii Europejskiej z tytułu nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży (w euro za 100 kg):

Produkt

Maksymalne wsparcie (EUR/100 kg)

 

Bezpłatna dystrybucja

Pasza dla zwierząt

jabłka

16,98

13,22

gruszki

23,85

15,90

kalafiory

15,69

10,52

Pomidory

(od 1 czerwca do 31 października)

7,25

7,25

 

Ponadto, zgodnie z przepisami UE, w Polsce określono wysokość rekompensaty dla  owoców i warzyw nieprzeznaczonych przez organizacje do sprzedaży, niewymienionych powyżej (niewymienionych w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011), jako 1/3 średniej krajowej ceny uzyskiwanej za dany gatunek owoców lub warzyw na rynkach hurtowych, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczenia do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej (Dz. U. z 2009 r, Nr 28, poz. 182).

O sposobie rozdysponowania produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży decyduje Prezes Agencji Rynku Rolnego, wydając decyzję w sprawie zezwolenia na rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Ponadto, oprócz ww. pomocy finansowej wypłacanej w postaci ryczałtu do ilości owoców i warzyw nie wprowadzonych do obrotu, organizacja producentów może otrzymać pomoc względem:

  • zryczałtowanej kwoty kosztów pakowania i sortowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, będących przedmiotem bezpłatnej dystrybucji,
  • zryczałtowanej kwoty kosztów transportu owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, będących przedmiotem bezpłatnej dystrybucji.

(zgodnie z zapisami w Załącznikach XII i XIII RK_543/2011, art. 81-82).

Powyższą pomocą z tytułu „nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży” można objąć maksymalnie 5% wielkości produkcji sprzedanej danej organizacji producentów z okresu referencyjnego.

Wydatki z tytułu środków zapobiegania kryzysom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, obejmujące nieprzeznaczenie owoców i warzyw do sprzedaży, kwalifikują się do wsparcia z funduszu operacyjnego, jednakże nie mogą przekraczać jednej trzeciej wszystkich wydatków ponoszonych przez organizację producentów w ramach programu operacyjnego.

Pomoc finansowa, wypłacana przez ARiMR, na dofinansowanie funduszu operacyjnego z tytułu realizacji programu operacyjnego wynosi 60% poniesionych wydatków (100% ww. stawek ryczałtowych w przypadku nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży i skierowania ich do bezpłatnej dystrybucji).

Natomiast maksymalna wysokość pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego za dany rok realizacji programu operacyjnego, nie może przekroczyć 4,1% wartości produktów sprzedanych organizacji producentów z okresu referencyjnego lub 4,6% - w przypadku wykorzystania funduszu operacyjnego na ww. działanie związane z „nieprzeznaczeniem owoców i warzyw do sprzedaży”. Tym samym, niezależnie od rodzaju realizowanego przez organizację działania w programie operacyjnym, wsparcie ograniczone jest do ww. limitu, stanowiącego stawkę ryczałtową od przychodów ze sprzedaży, uzyskanych przez organizację w okresie referencyjnym.

Szczegółowe informacje na temat obsługi pomocy finansowej uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw, w tym w zakresie nieprzeznaczenia owoców i warzyw zostały zawarte w poradniku „Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej”, który dostępny jest na stronie internetowej ARiMR http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/inne-formy-pomocy/pomoc-na-rynku-owocow-i-warzyw/informacje-ogolne-o-pomocy-finansowej.html

 

Załącznik XI - Maksymalne kwoty wsparcia na wycofywanie z rynku, o którym mowa w Art. 79 Ust. 1 Rozporządzenia 543/2011 (.pdf)

Załącznik XII - Koszty transportu w ramach bezpłatnej dystrybucji, o których mowa w Art. 81 Ust. 1 (.pdf)

Załącznik XIII - Koszty sortowania i pakowania, o którym mowa w Art. 82 Ust. 1 (.pdf)

 


 
Rejestr uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych

 

XLS Rejestr uznanych organizacji charytatywnych - Row (.xlsx) - stan na dzień 07.10.2015 r.

PDF Rejestr uznanych organizacji charytatywnych - Row (.pdf) - stan na dzień 07.10.2015 r.

XLS Rejestr uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych - Row (.xlsx) - stan na dzień 07.10.2015 r.

PDF Rejestr uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych - Row (.pdf) - stan na dzień 07.10.2015 r.

07.10.2015 r.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej witryny