Materiał
siewny

Kwotowanie
produkcji mleka

PROW

Owoce
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
żywnościowa

Branżowy Program Promocji

Analizy
i prognozy  rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Afrykański pomór świń

 

Wsparcie finansowe UE na rynku owoców i warzyw świeżych kierowane jest do uznanych organizacji producentów lub ich zrzeszeń, które otrzymują rekompensaty za niektóre gatunki nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw objętych wspólną organizacją tego rynku. Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży obejmuje owoce i warzywa odpowiedniej jakości handlowej, które z różnych względów (np. braku popytu) nie zostały przeznaczone do sprzedaży.

 


Rejestr jednostek organizacyjnych i osób fizycznych

Rejestr uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych - Row (.pdf)