Materiał
siewny

Kwotowanie produkcji mleka

PROW

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy  rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Zaproszenie do składania projektów w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2015/2016

 

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2015/2016. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu  mogą być w zależności od realizowanego działania:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producenckie pszczelarzy,
 • jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

W sezonie 2015/2016 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń,
 • zakup sprzętu pszczelarskiego,
 • zakup leków do zwalczania warrozy,
 • zakup lawet do przewozu uli,                               
 • zakup urządzeń laboratoryjnych,
 • wykonanie analiz jakości miodu,
 • zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich,
 • wdrażanie programów badawczych.

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.

Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2014/15; 2015/16”.

Projekt należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2015 r.

W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

 

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

 

„Formularz rejestracyjny”, formularze projektów oraz Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 • w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, tel. (22) 661-71-99, 661-73-16
 • w Oddziałach Terenowych ARR
 • na stronie internetowej www.arr.gov.pl

 

 


wwwWarunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2014/2015 i 2015/2016


 

Podstawowym celem Wspólnej Polityki Rolnej na rynku miodu jest rozwój branży pszczelarskiej osiągany poprzez poprawę warunków produkcji, jakości i zbytu produktów pszczelich.

Wspieranie rynku miodu jest podyktowane:

 • potrzebą rozwoju terenów wiejskich oraz utrzymania równowagi ekologicznej,
 • znacznym zróżnicowaniem warunków produkcji miodu na terenie Wspólnoty,
 • dużym rozdrobnieniem produkcji i zbytu miodu,
 • brakiem równowagi między podażą a popytem na miód na rynku Wspólnoty,
 • rozprzestrzenianiem się w krajach członkowskich warrozy i chorób pokrewnych oraz problemami związanymi z ich zwalczaniem.

 


Załączniki do umów zawartych w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2014/2015

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej witryny