Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Zgodnie z art. 28k ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775, z późn. zm.) organem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru administratorów systemów certyfikacji jest Prezes Agencji Rynku Rolnego.

Rejestr prowadzony jest w Dziale Biopaliw Biura Cukru i Biopaliw – tel. (22) 376 - 76 - 96.

 

 

 

PDFAktualny rejestr administratorów systemów certyfikacji (.pdf)