Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

OT ARR

 

 

W skład Agencji wchodzi 16 Oddziałów Terenowych. Zasięg terytorialny Oddziału Terenowego obejmuje obszar województwa.

OT Gdynia OT Olsztyn OT Białystok OT Szczecin OT Bydgoszcz OT Warszawa OT Lublin OT Poznań OT Łódź OT Gorzów Wlkp. OT Wrocław OT Opole OT Kielce OT Rzeszów OT Kraków OT Katowice


Oddziałem Terenowym kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji. Dyrektor Oddziału Terenowego realizuje zadania określone w statucie, w pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Agencji oraz w odrębnych przepisach. Strukturę Oddziałów Terenowych określają Regulaminy Organizacyjne Oddziałów Terenowych ustalone przez Prezesa Agencji.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z planami działań informacyjnych
poszczególnych Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego:

 

OT Białystok
15-102 Białystok
ul. Kombatantów 4
(85) 664 31 50

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

 

OT Bydgoszcz
85-605 Bydgoszcz
ul. Kasztanowa 57
(52) 584 92 92

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

 

OT Gdynia
81-332 Gdynia
ul. Kołłątaja 1
(58) 669 43 00

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul Walczaka 25
(95) 728 26 58

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Katowice
40-476 Katowice
plac Pod Lipami 5
(32) 359 49 00

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

 

OT Kielce
25-323 Kielce
ul. Piaskowa 18
(41) 343 31 90

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

OT Kraków
31-546 Kraków
ul. Mogilska 104
(12) 424 09 40

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Lublin
20-610 Lublin
ul. Leszka Czarnego 3
(81) 536 37 00÷01

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Łódź
93-578 Łódź
ul. Wróblewskiego 18
(42) 685 52 18

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

 

OT Olsztyn
10-959 Olsztyn
ul. Partyzantów 1/2
(89) 527 74 58

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Opole
45-301 Opole
ul. Horoszkiewicza 6
(77) 441 70 00

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Poznań
60-324 Poznań
ul. Marcelińska 90
(61) 852 14 33

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Rzeszów
35-001 Rzeszów
al. J. Piłsudskiego 32
(17) 864 20 27

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

 

OT Szczecin
71-410 Szczecin
ul. Niedziałkowskiego 21
(91) 464 82 00

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OT Warszawa
04-076 Warszawa
Al. Waszyngtona 146
(22) 515 81 31÷33

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45-15.45

OT Wrocław
53-333 Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 28/30
(71) 335 01 51

 

Godziny pracy OT ARR:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30