Materiał
siewny

Kwotowanie
produkcji mleka

PROW

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Branżowy Program Promocji

Analizy
i prognozy  rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/517 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 82 z 27.03.2015, str. 73)dotyczące systemu płatności ratalnych z tytułu opłat za przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015 .

 

PDF ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/517 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (.pdf)

Kwotowanie produkcji mlekaW miesiącach kwiecień 2014 r. – luty 2015 r. do podmiotów skupujących dostarczono ok. 9,63 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień 26.03.2015 r.). Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 11 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 97,43%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 97,01%.

26.03.2015 r.

Czytaj więcej...

Na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/447 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2014/2015 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007,   przysługującą   Polsce   w   roku   kwotowym 2014/2015 kwotę krajową 10 055 797 056 kg podzielono następująco: 

  • 9 923 889 074 kg  - krajowa kwota dostaw oraz
  • 131 907 982 kg  - krajowa kwota sprzedaży bezpośredniej.

PDF Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/447 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2014/2015 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, przysługującą Polsce w roku kwotowym 2014/2015 (.pdf)

W dniu 30 stycznia 2015 r. weszła w życie PDF ustawa z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych ( Dz. U. z 2015 r., poz.165) .

Ustawa uchyla ust.12 w art. 22 w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 50 ze zm.)  tj. znosi zasadę potrącania na rzecz krajowej rezerwy 5 % kwoty indywidualnej stanowiącej przedmiot umowy zbycia.

Ponadto na podstawie znowelizowanych przepisów zniesiony został zakaz zbycia lub oddania w używanie kwoty przed upływem 2 lat od przyznania kwoty z krajowej rezerwy - poprzez ograniczenie tego zakazu jedynie do wielkości kwoty przyznanej z krajowej rezerwy.

 

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych obejmą skutkami prawnymi transakcje producentów zawarte od dnia 1 sierpnia 2014 r. , jeżeli nie zakończyły się przed dniem 30 stycznia 2015 r. wydaniem decyzji o odmowie z powodu złożenia wniosku o zatwierdzenie transakcji przed upływem 2 lat od dnia przyznania kwoty z rezerwy krajowej.

W roku kwotowym 2014/2015 zapotrzebowanie na kwoty indywidualne z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, wynikające ze złożonych wniosków, okazało się wyższe od krajowej rezerwy określonej na ten rok.

W zaistniałej sytuacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze Rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1955) określił współczynnik przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2014/2015 w wysokości 0,1126.

Czytaj więcej...

W dniu 30 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1960 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015, która łącznie wynosi 149 147 042 kg.

Czytaj więcej...

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w obecnie trwającym ostatnim roku kwotowym 2014/2015 obowiązują następujące terminy składania wniosków:

-     od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  można składać wnioski o konwersję kwoty indywidualnej,

-     od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. można składać wnioski o zatwierdzenie umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej,

-     od 1 sierpnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r. można składać wnioski o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej,

-     do 28 lutego 2015 r. można dokonać zmiany podmiotu skupującego.

 

W związku z faktem, iż ostatni dzień stycznia oraz lutego 2015 r. wypada w sobotę, za ostateczny termin:

- składania wniosków o zatwierdzenie umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej należy uznać dzień  2 lutego 2015 r.,

- składania wniosków o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty  indywidualnej należy uznać dzień  2 marca 2015 r.

W związku z podsumowaniem skupu mleka za okres od kwietnia do października 2014 r.  oraz z uwagi na wysoki stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom, Agencja Rynku Rolnego chce przypomnieć o obowiązku prawidłowego ewidencjonowania ilości dostarczanego mleka...

Czytaj więcej...

Na podstawie informacji rocznych, przekazanych przez podmioty skupujące Dyrektorom Oddziałów Terenowych ARR, ilość skupionego mleka wyniosła 10,076 mld kg.

Tym samym krajowa kwota dostaw została przekroczona o 166,9 mln kg, czyli o 1,68%,a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wyniosła niemal 56 tys.

Po zastosowaniu współczynnika realokacji stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw za rok 2013/2014 wyniosła 29,36 zł za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujące limity.

Wobec powyższego opłata, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi ponad 46,4 mln EUR, co stanowi ponad 193,8 mln PLN.

Na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008, (WE) nr 479/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89,(EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007 (załącznik nr I), Państwom Członkowskim będą zwiększane kwoty krajowe o 1% w kolejnych latach kwotowych aż do roku kwotowego 2013/2014.

Wobec powyższego kwota krajowa przysługująca Polsce na rok kwotowy 2014/2015
wynosi 10 055 797 056 kg.

kwotowanie produkcji mleka31 marca 2014 r. zakończył się kolejny rok kwotowy. Tym samym Agencja Rynku Rolnego przypomina dostawcom bezpośrednim i podmiotom skupującym o obowiązku złożenia w terminie do dnia 14 maja 2014 r. do właściwych miejscowo Oddziałów Terenowych ARR informacji za poprzedni rok kwotowy.

01.04.2014 r.

Czytaj więcej...

Na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 266/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2013/2014 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, przysługującą Polsce w roku kwotowym 2013/2014 kwotę krajową (10 055 797 056 kg) podzielono następująco:

  • 9 909 800 752 kg wyniosła krajowa kwota dostaw oraz
  • 145 996 304 kg - krajowa kwota sprzedaży bezpośredniej.

Zobacz również

Instytucje współpracujące

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej witryny