Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Mikołowie 20 stycznia 2017 roku odbyło się podsumowanie konkursu ,,Najlepsze gospodarstwo ekologiczne województwa śląskiego 2016’’. Podczas spotkania przedstawiono prezentację wyróżnionych gospodarstw. Celem konkursu była identyfikacja gospodarstw, które wdrażają ekologiczne metody produkcji i zachęcanie innych gospodarstw województwa do podejmowania praktyk ekologicznej produkcji płodów rolnych coraz częściej poszukiwanych przez świadomych ekologicznych konsumentów. Szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, promocja gospodarstw ekologicznych wytwarzających produkty na sprzedaż. W spotkaniu udział wziął Dyrektor OT ARR w Katowicach – Tomasz Żabiński, który pogratulował laureatom konkursu oraz wręczył nagrody ufundowane przez ARR.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gospodarstw ekologicznych, doradcy rolni, producenci rolni.

 

 

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych