Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku – Białej, 16 lutego br. odbył się VIII Bielski Regionalny Konkurs Kulinarny pod hasłem: ,,Finezja smaku potraw półmięsnych’’.

Głównym celem konkursu było promowanie wśród młodzieży kształcącej się w szkołach o profilu gastronomicznym tradycji kulinarnych związanych  z przygotowaniem potraw.

Poszerzenie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych,  gastronomicznych, rozwijanie zainteresowań wśród uczniów, zachęcanie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, integracja szkół o tym samym profilu kształcenia, wytypowanie najlepszych uczniów w ramach zdrowej rywalizacji, rozwijanie poczucia piękna i estetyki, rozwijanie pomysłowości i inicjatywy, kreowanie osobowości zawodowej, dokonywanie samooceny własnych umiejętności zawodowych.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas o profilu gastronomicznym technikum i szkół zawodowych. Uczniowie zgłoszonych szkół przygotowywali rozmaite potrawy pod okiem specjalistów, opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców. 

Ocenie podlegało: przygotowanie stanowiska pracy, higiena pracy, bezpieczeństwo pracy, zużycie surowców, profesjonalizm pracy – oceniane przez komisję techniczną oraz walory organoleptyczne, wygląd, sposób podania aranżacja dobór składników – oceniane przez komisję degustacyjną. Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach reprezentował Dyrektor Oddziału, który pogratulował uczestnikom konkursu oraz wręczył laureatom drobne upominki ufundowane przez ARR.

W trakcie trwania konkursu zorganizowane zostało stoisko informacyjno-promocyjne ARR.

 

Informacje z Oddziałów Terenowych