Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach, w dniu 3 marca 2017 roku odbyło się spotkanie dotyczące systemu dopłat bezpośrednich w tym płatności za zazielenienie, zasad wypełniania wniosków o dopłaty w 2017 r., działań inwestycyjnych oraz innej tematyki rolniczej. W spotkaniu udział wziął udział Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ARR w Katowicach – Witold Panas, który przedstawił informacje dotyczące umów na dostarczanie produktów rolnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa oraz producenci rolni powiatu wodzisławskiego.

 

 

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych