Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, 3 kwietnia 2017 r. odbył się ,,Konkurs Potraw Wielkanocnych’’.

Celem konkursu było promowanie wśród młodzieży kształcącej się w szkole tradycji kulinarnych związanych  z przygotowaniem potraw.

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim zaprezentowali tradycyjne potrawy regionalne przygotowane na stoły śląskie w Święta Wielkiej Nocy. Komisja oceniała walory smakowe, estetykę potraw, świąteczny charakter, stopień trudności.

W ramach współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim w Konkursie Potraw Wielkanocnych udział wziął Dyrektor OT ARR w Katowicach – Tomasz Żabiński, który będąc Przewodniczącym Jury pogratulował laureatom konkursu oraz  wręczył nagrody ufundowane przez Agencję Rynku Rolnego. 

W trakcie trwania Konkursu zorganizowane było również stoisko informacyjno –promocyjne ARR.

Informacje z Oddziałów Terenowych