Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Na terenie Muzeum ,,Górnośląskiego Parku Etnograficznego’’ w Chorzowie, 10 lipca odbył się dziecięcy festyn pod hasłem ,,Uśmiech to zdrowie, każdy to powie’’ organizowany w ramach Światowego Dnia Zdrowia. Na uczestników wydarzenia czekało m.in. stoisko Agencji Rynku Rolnego.

Od kilku lat w Skansenie organizowane są imprezy prozdrowotne dla dzieci pozostających w mieście podczas wakacji letnich. Festyn co roku cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony organizatorów półkolonii, świetlic profilaktyczno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz osób prywatnych z ościennych miast.

W ramach współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach w festynie uczestniczył pracownik OT ARR, który zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne. Zapoznał też wszystkich z działalnością ARR, przeprowadził quiz wiedzy nt. zdrowego odżywiania promując m.in. program ,,Owoce i warzywa w szkole’’ jak również przekazał uczestnikom festynu drobne nagrody ufundowane przez ARR. W trakcie wydarzenia zostały zorganizowane dla dzieci konkursy rysunkowe, rozgrywki umysłowe, nauka udzielania I pomocy przedlekarskiej, gry i zabawy ruchowe oraz wiele innych atrakcji.

Informacje z Oddziałów Terenowych