Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W Katowicach – Murckach na Trutowisku 9 lipca 2017 r. odbyło się XVI Spotkanie Pszczelarzy Śląskich.

Na XVI Spotkanie Pszczelarzy Śląskich licznie przybyli przedstawiciele branży oraz mieszkańcy woj. śląskiego. Jak co roku uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. W intencji pszczelarzy i ich rodzin. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji związanych z rolnictwem, pszczelarze oraz mieszkańcy woj. śląskiego. Podczas wydarzenia głos zabrał Dyrektor OT ARR  – Tomasz Żabiński, który na ręce Prezesa Śląskiego Związku Pszczelarzy przekazał list gratulacyjny w podziękowaniu wszystkim pszczelarzom za dotychczasowy udział w realizacji projektów w ramach mechanizmu WPR ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich’’. Organizatorem spotkania był Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach.

Informacje z Oddziałów Terenowych