Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

16 lipca w Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficznym’’ w Chorzowie odbyła się impreza plenerowa ,,Dzień Miodu’’. Podczas tego wydarzenia można było zakupić miody i wyroby pszczelarskie z całego kraju. W imprezie wzięli udział pszczelarze, przedstawiciele Związków Pszczelarskich oraz mieszkańcy woj. śląskiego.

W Muzeum ,,GPE’’ odbyła się prezentacja filmu ,,Prawda ponad wszystko’’ prezentująca postać ks. J. Dzierżonia – największego pszczelarza świata - ,,Księcia pszczół’’ i ,,Kopernika ula’’. Odbyła się również planowana dyskusja po filmie. Program imprezy obejmował m.in.: prezentację tradycyjnych sposobów pozyskiwania miodu, historię pszczelarstwa, ,,żywą pasiekę’’, prelekcje. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego jarmarku miodów i wyrobów pszczelarskich z całego kraju. Pszczelarze zaprezentowali miód w różnych postaciach, jak również przybliżyli tematykę pszczelarstwa i produktów pszczelich.

Informacje z Oddziałów Terenowych