Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Popularyzacja wiedzy na temat kultury ludowej dawnych mieszkańców Górnego Śląska to cel wydarzenia „Wakacje w skansenie” na terenie Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego” w Chorzowie. 17 lipca 2017 roku odbyła się XXV edycja tej imprezy.

,,Wakacje w skansenie’’ cieszą się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności. W programie. konkursy, gry i zabawy plenerowe, popularyzujące wiedzę na temat kultury ludowej dawnych mieszkańców Górnego Śląska. Oprócz indywidualnych zwiedzających, licznie odwiedziły muzeum grupy półkolonijne organizowane m.in. przez ośrodki pomocy społecznej, kluby osiedlowe i świetlice środowiskowe, ogniska pracy pozaszkolnej, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, pobytu dziennego dorosłych, dzieci i osób niepełnosprawnych, organizacji charytatywnych. W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel OT ARR w Katowicach, który przeprowadził prelekcje na temat zasad zdrowego odżywiania, promując tym samym program ,,Owoce i warzywa w szkole’’ oraz ,,Mleko w szkole’’.  ARR ufundowała uczestnikom drobne nagrody. 

Informacje z Oddziałów Terenowych