Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny’’ w Chorzowie w dn. 30.07.2017 r. odbył się Jarmark Produktów Tradycyjnych. Rozstrzygnięto również finał regionalny XVII edycji konkursu ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów’’.

Konkurs od lat buduje swoją markę, wpisując się w kalendarz dużych i cyklicznych imprez o charakterze kulinarnym. Organizatorem konkursu na szczeblu centralnym jest Polska Izba Produktu Regionalnego i  Lokalnego. Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów’’  najlepszy regionalny produkt żywnościowy.

Celem konkursu jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników, poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką, upowszechnianie wiedzy o możliwościach wykorzystania walorów specyficznych, regionalnych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki, agroturystyki oraz rzemiosła i przetwórstwa, nominacja konkursowych produktów do katalogu rodzimej żywności wyjątkowej jakości oraz wskazanie na możliwość ubiegania się przez laureatów konkursu o odpowiednią prawną ochronę, zgodną ze standardami obowiązującymi w UE.

Przedmiotem konkursu są żywnościowe produkty regionalne (surowce lub wyroby), które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw. Regionalne produkty muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.

Produkty zostały oceniane w następujących kategoriach:

  1. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego
  2. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego
  3. Napoje regionalne.
  4. Inne produkty regionalne.

,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów’’ najlepsza potrawa regionalna.

Celem konkursu jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych potrawach, stanowiących dziedzictwo kulinarne regionu, wytwarzanych w firmach gastronomicznych i gospodarstwach agroturystycznych, promowanie i stymulowanie wykorzystania zasobów lokalnej, tradycyjnej żywności przez regionalną gastronomię, identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i marki regionu. Każde danie konkursowe musiało być przygotowane z wykorzystaniem produktów związanych z danym regionem, powszechnie znanych i rozpoznawalnych w regionie.

Jury finału regionalnego wyłoniło zwycięzców, przyznając nagrody oraz nominując wybrane produkty do nagrody honorowej ,,Perła 2017’’. W pracach komisji Konkursu ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów’’ udział wziął pracownik OT ARR w Katowicach, który również wręczył nagrody laureatom konkursu.

Informacje z Oddziałów Terenowych