Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Mechanizm „Dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” były głównym tematem omawianym podczas spotkania dnia 8 lutego 2017 roku w Kamieniu Pomorskim.

Spotkanie zorganizował Terenowy Zespół Doradców w Kamieniu Pomorskim.

Podczas spotkania przekazano producentom rolnym ogólne zasady funkcjonowania mechanizmu dopłat do materiału siewnego. Pracownicy Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie omówili warunki uzyskania dopłaty oraz  najczęściej popełniane błędy.  Poinformowali również o obowiązujących terminach.

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych