Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Finał wojewódzki XXXV edycji ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych odbył się dnia 10 lutego 2017 roku w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Olimpiada została zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. W olimpiadzie udział wzięło ponad 40 osób – rolnicy, gospodarze, jak również uczniowie szkół rolniczych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zmagania składały się z dwóch etapów: testu pisemnego oraz etapu ustnego. Patronat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Zachodniopomorski oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a patronat medialny – Polskie Radio Szczecin S.A.  Uczestnicy zmagań wykazali się szeroką wiedzą z zakresu agrotechniki, ekonomiki rolnictwa, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zagadnień związanych  z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 Laureaci wyłonieni w finale wojewódzkim XXXV edycji ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych będą reprezentować województwo zachodniopomorskie na finale krajowym, który odbędzie się w dniach 17-18 marca podczas XXIII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie wystawił stoisko informacyjno-promocyjne, na którym można było uzyskać informacje dotyczące bieżącej realizacji mechanizmów WPR i krajowych. Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie – Pani Agnieszka Śpiewak pogratulowała wiedzy uczestnikom oraz wręczyła laureatom Olimpiady nagrody rzeczowe.

 

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych