Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

"Różanka Dzieciom 2017” to kolejna edycja projektu Szczecińskiej Agencji Artystycznej, na który składa się cykl warsztatów twórczych z zakresu teatru, literatury, plastyki, designu i muzyki. Warsztatom towarzyszą spektakle teatralne – tłumaczone na język migowy, plener malarski, interaktywne międzypokoleniowe czytanki, projekt plenerowej czytelni, wykłady pedagogów z zakresu sztuki oraz wystawy i prezentacje twórcze.  

W szczecińskim Ogrodzie Różanym dnia 10 czerwca 2017 roku obchodzony był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie promując programy prozdrowotne skierowane do najmłodszych: „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, przekazał uczestnikom upominki z logo ARR, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Informacje z Oddziałów Terenowych