Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Jakie są bariery w rozwoju mikroźródeł OZE z perspektywy rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz jak je pokonać – to tematy poruszane w ramach II. edycji konferencji „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej, jako podstawy energetyki  obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej”. Wzięli w niej udział m.in. Zastępcy Prezesa Agencji Rynku Rolnego: Jarosław Ołowski i Andrzej Łuszczewski.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 7 lipca br. w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie zorganizowała konferencję, w której udział wzięli: Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej Miguela Ariasa Cañete, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Jurgiel, Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski oraz eksperci zajmujący się tematyką OZE. W konferencji uczestniczyli także Zastępcy Prezesa Agencji Rynku Rolnego: Jarosław Ołowski i Andrzej Łuszczewski oraz Dyrektor Biura Cukru i Biopaliw ARR – Marzena Skąpska. Patronat honorowy nad imprezą objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Energii.

W pierwszym panelu dyskusyjnym nt. strategii Unii Europejskiej i krajów członkowskich w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich, głos zabrali: Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej Miguel Arias Cañete, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek. W drugiej części konferencji uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jakie perspektywy, szanse oraz wyzwania w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej rysują się na terenach wiejskich oraz jak pokonać bariery administracyjne utrudniające rolnikom i małym przedsiębiorcom zakładanie własnych, przydomowych instalacji. W tej części głos zabrała, która omówiła realizację mechanizmu „Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych”.

Na konferencji obecni byli także pracownicy Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie, którzy podczas wydarzenia udzielali informacji nt. mechanizmów administrowanych przez ARR.

Informacje z Oddziałów Terenowych