Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W dniu 08 lutego 2017 r. w siedzibie Opolskiego Ośrodka Rolniczego w Łosiowie odbył się XXXII finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada została zorganizowana przez Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. W olimpiadzie wzięło udział 41 osób – rolnicy, jak również uczniowie szkół rolniczych z Komorna, Prudnika, Chruściny, Namysłowa oraz uczniowie ZSZ w Opolu. Olimpiada składała się z dwóch etapów testu, z którego można było maksymalnie uzyskać 60 pkt oraz finału ustnego do którego weszło 5 zawodników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu.  Finał ustny składał się z pytań problematycznych z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa oraz PROW 2014-2020. Po zaciętej walce zostali wyłonieni zwycięscy a pierwsze miejsce zajął Robert Bieniek z pow. kluczborskiego, drugie miejsce zajął Daniel Babatz z ZSR w Namysłowie, na trzecim miejscu stanął Kacper Kaliniak również z ZSR w Namysłowie.  Laureaci   będą reprezentować woj. opolskie na finale krajowym, który odbędzie się w dniach 17-18 marca podczas Targów Rolniczych w Kielcach. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Opolu uroczyście wręczył laureatom Olimpiady nagrody rzeczowe, gratulując równocześnie wszechstronnej wiedzy z zakresu rolnictwa.

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych